Mandriva

avvecklat företag som utvecklade Linux; namnet på företagets distribution av Linux (fullständigt namn Mandriva Linux). – Mandriva Linux hade det grafiska användargränssnittet KDE, och levererades med ett antal program. Mandriva hette först Linux-Mandrake, sedan Mandrake Linux och, efter en dispyt med företaget som äger rätten till seriefiguren Mandrake, Mandrakelinux. I april 2004 bytte företaget, som hade huvudkontor i Paris, namn till Mandriva. Köpte 2005 det brasilianska företaget Conectiva. In­gick i början av 2008 samarbete med japanska Turbolinux. I maj 2016 sattes företaget i konkurs, och samma månad släcktes webbsidan mandriva.com. – En grupp före detta anställda utvecklar en för­gren­ing av Mandriva, se Mageia.

[linux]