mantissa

  1. – i ett flyttal: den del av talet som innehåller värdesiffrorna. Om man till exempel representerar 3,14 som flyttal blir det 314 och -2. Då är 314 mantissan. –2 kallas för exponenten. (I själva verket delar man upp talet på ett annat sätt som passar det binära talsystemet, men det är samma princip);
  2. – i logaritmer: decimaldelen av logaritmen. Heltalsdelen kallas för karakteristikan. – Eftersom man i tiologaritmen delar upp det tal som man söker logaritmen till i två delar, en 10‑potens och ett tal (värdesiffror) mellan 1 och 10 (475 blir 4,75 och 100) blir logaritmen ett tal som är mindre än 1. Eftersom karakteristikan då alltid blir 0 är det bara siffrorna efter decimalkommat, mantissan, som är intressant. – Mer i Wikipedia.

[matematik] [ändrad 17 september 2018]