Markdown

ett enkelt språk för att skriva text som sedan kan konverteras till HTML eller XHTML. Mycket av den vanliga kodningen i HTML och XHTML kan i Markdown utelämnas, eller ersättas med förenklad kodning. Namnet anspelar på markup. (Men markdown kan också betyda nedsättning av pris.) – Läs mer på den officiella webbsidan (från 2004).

[programspråk] [webbpublicering] [ändrad 15 oktober 2019]