master data management

harmonisering av data – strävan efter enhetliga data i en organisation. – Ett mål är att alla användare ska ha tillgång till aktuella och samstämmiga uppgifter. Uppgifterna bör också vara fullständiga med tanke på de uppgifter som användarna ska lösa. Ursprungligen utgick man från en master file som alla andra databaser skulle rätta sig efter, men numera används andra metoder för att nå samma mål. – Förkortas MDM.

[data] [ändrad 17 maj 2013]