mathml

språk för matematisk och vetenskaplig notation på webben. En tillämpning av xml. Se W3Cs webbplats.