Matroska

ett filformat för digital video. Förkortas .mkv. – Matroska multi­media container, som det full­ständiga namnet är, är ett fil­format för kombi­ne­rade filer: en Matroska-fil kan innehålla en eller flera video­filer, ljudfiler, stillbilder och text­remsor. De hanteras av uppspel­nings­program som en syn­kroniserad helhet. – Namnet: Matroska är engelsk stavning av ryska matrosjkarysk docka, alltså flera dockor inuti varandra. – Se matroska.org.

[filformat] [ljud och bild] [ändrad 22 maj 2018]