Mayfields paradox

(Mayfield’s paradox) – ”att hålla alla borta från ett it‑system kostar oändligt mycket pengar, och att få alla med i ett it‑system kostar oändligt mycket pengar, men mellan dessa extrem­lägen är kostnaden relativt låg.” – Lagen formulerades av it‑säker­hets­experten och sheriffen Ross Mayfield (se LinkedIn). – Med att få med ”alla” menas att få alla att faktiskt använda systemet, in­klu­sive personer som på grund av funk­tions­hinder eller av andra skäl har svårt att använda datorer. – Se denna artikel från 2001.

[it-säkerhet] [lagar] [tillgängligt] [ändrad 16 april 2022]