Mbox

beteckning på flera filformat för lagring av e‑post på datorns hårddisk. All e‑post lagras tillsammans som en enda stor fil. – Användningen av Mbox‑format har minskat, eftersom det finns allt mindre behov av att spara lagringsutrymme.

[e-post] [filformat] [ändrad 2 september 2020]