medborgarutveckling

(citizen development) – programutveckling som görs av anställda som inte är kunniga programmerare, men som är experter på sitt fackområde. – Medborgarutvecklare (citizen developers) utvecklar och underhåller program som de själva har användning för i arbetet. Det görs med verktyg som lågkod och no‑code och i samarbete med företagets professionella programmerare. – Den engelska termen citizen developer är alltså missvisande: det handlar inte om vilka medborgare som helst, utan om personal. – Uttrycket har använts sedan slutet av 2010‑talet.

[programmering] [26 juli 2021]

Dagens ord: 2021-08-13