no-code

programmering utan programkod – utvecklaren bygger upp program genom att koppla samman färdigskrivna block av programkod. – No‑code‑programmering görs i en grafisk miljö. Blockens ömsesidiga relationer anges med pilar och andra symboler. Det behövs inga skrivna instruktioner. – Syftet är att personer utan kunskaper i programmering ska kunna sätta samman program som underlättar deras arbete. Man talar om kodlös programmering. – Se också medborgarutveckling. – Miljöer för no‑code‑programmering tillhandahålls av olika leverantörer, vanligtvis som en molntjänst. – Jämför med lågkod, som också innebär att man kombinerar färdigskrivna programblock, men där det krävs en del manuell programmering.

[programmering] [26 juli 2021]

Dagens ord: 2021-08-14