media access control

(förkortas MAC) – ett nummer som entydigt identiferar en dator för ett datornät. Kallas oftast för MAC-adress. MAC-adressen läggs in av tillverkaren, och identifierar enheterna i ett lokalt nätverk. Strikt talat identifierar MAC-adresser inte själva datorn, utan den anordning som ansluter datorn till det lokala nätet. Numret kan tillhöra ett DSL-modem, en trådlös router eller datorns nätverkskort. – En MAC-adress består alltid av tolv hexadecimala ”siffror” (0—9 och A—F), grupperade i par. De första sex ”siffrorna” anger tillverkaren, de sista sex är ett serienummer.

[nätverk] [ändrad 18 april 2018]