messa

skicka meddelande med SMS eller snabbmeddelande (IM). Ordet kommer troligen av message, men det kan också vara en kortform av essemessa. Även: texta. – Se också skilsmessa. – Messa kan i andra sammanhang vara en försvenskning av make a mess, mess up – ställa till röra.

[meddelanden] [ändrad 19 april 2017]