Metro ethernet

stadsnät eller regionalt nät baserat på ether­net. Ut­trycket var i bruk på 00‑talet. – Metro ether­net ansluter företag och privatanvändare i ett stort område till inter­net genom ether­net – inte med äldre tekniker som SDH eller PDH. Det anses billigare än alter­na­tiven, och ger bättre möj­lig­heter att hantera olika slags dataflöden som e‑post, inter­net­tele­foni och inter­net‑tv sida vid sida.

[nätverk] [ändrad 14 november 2018]