metro ethernet

stadsnät eller regionalt nät baserat på ether­net. Ut­trycket var i bruk på 00-talet. – Metro ether­net an­sluter företag och privat­användare i ett stort område till inter­net genom ether­net – inte med äldre tekniker som sdh eller pdh. Det anses billigare än alter­na­tivet, och ger bättre möj­lig­heter att hantera olika slags data­flöden som e-post, inter­net­tele­foni och inter­net-tv sida vid sida.