pdh

plesiochronous digital hierarchy – äldre teknik för data­över­föring i tele­nätet, senare ersatt av sdh och på 00-talet av metro ether­net. – Plesio­chronous kommer av grekiska plesio, ’nära’, och kronos, ’tid’, och betyder ’i nästan samma takt’, och syftar på att pdh kan hantera data­strömmar som inte är exakt syn­kro­ni­se­rade. – Läs mer i Wiki­pedia* (länk).