PDH

plesiokron digital hierarki, på engelska: plesiochronous digital hierarchy – en äldre teknik för dataöverföring i tele­nätet, senare ersatt av SDH och på 00‑talet av Metro Ether­net. – Plesiokron kommer av grekiska plesio – nära, och kronos – tid, och betyder här i nästan samma takt. Det syftar på att PDH kan hantera dataflöden som inte är exakt synkroniserade. – Läs mer i Wikipedia.

[datakommunikation] [förkortningar på P] [ändrad 8 februari 2018]