middle school dance

”mellanstadiedans” – jargong för när två enheter i ett it-system väntar på att den andra ska ta initiativet till kommunikation. Inget händer alltså. – Jäm­för med aktivt dödläge.

[jargong] [programmering] [ändrad 24 april 2019]