aktivt dödläge

(livelock) – det att datorn slutar att arbeta därför att två (eller flera) processer ger företräde åt varandra. Det är en variant av dödläge (dead­lock). Båda (alla) pro­cess­erna behöver samma resurs, men väntar på att den andra pro­cessen ska använda resursen först. Alltså som den över­drivna artig­heten ”Gå före du! — Nej, gå före du!”. Aktivt död­läge orsakas ibland av al­go­ritmer som är utvecklade för att förhindra vanligt död­läge. – Aktivt död­läge kan av­brytas av en algoritm som upptäcker tillståndet och slump­­mässigt ger en av proces­serna före­träde. – Läs också om contention, de ätande filo­soferna, gridlock och middle school dance.

[programmering] [ändrad 18 december 2019]

Dagens ord: 2015-10-01