mikrokärna

den centrala delen av kärnan till ett operativsystem. – En mikrokärna sköter kärnans viktigaste uppgifter (processor och minne), men den är till skillnad från en kärna inte ett komplett operativsystem – en mikrokärna fungerar bara ihop med andra program, kallade servrar, som sköter resten av kärnans uppgifter. Poängen med att använda mikrokärnor är att operativsystemet blir modulärt: man kan byta ut delar av operativsystemet lika enkelt som man byter ut vanliga program. Det är praktiskt under utvecklingsarbete och när man behöver operativsystem för strikt specialiserade uppgifter. – Ibland står mikrokärna helt enkelt för en mycket liten, men komplett kärna. – På engelska: microkernel.

[operativsystem] [ändrad 19 augusti 2021]