mikromontering

sammansättning av produkter med komponenter som är så små att man inte kan förlita sig på gravitation för att få dem på plats. Andra krafter, som statisk elektricitet, kan störa monteringen samt skada eller förstöra produkterna. Detta gäller när komponenterna mäts i tusendels millimeter och toleranserna i bråkdelar av tusendels millimeter. Se även minimontering och normal montering.

[innovation och produktion] [ändrad 24 juli 2022]