mikromontering

sammansättning av produkter med komponenter som är så små att man kan eller måste använda andra krafter än gravitation (till exempel statisk elektricitet) för att montera dem. Dessa krafter kan även skada eller förstöra produkterna. Detta händer när komponenterna mäts i tusendels millimeter och toleranserna i bråkdelar av tusendels millimeter. Se även minimontering och normal montering.