minimontering

sammansättning av produkter med komponenter som är så små att andra krafter än gravitationen (till exempel statisk elektricitet) påverkar arbetet. Det händer när komponenterna mäts i millimeter och toleranserna i tusendels millimeter. – Se också mikromontering och normal montering.

[innovation och produktion] [ändrad 13 juni 2020]