normal montering

term som används som kontrast till minimontering och mikromontering. Den betecknar alltså traditionell industriell montering med komponenter vars storlek kan anges i centimeter, och där toleranserna anges i bråkdelar av millimeter.

[innovation och produktion] [ändrad 13 juni 2020]