normal montering

termen används som kontrast till minimontering och mikromontering. Den betecknar alltså traditionell industriell montering med komponenter vars storlek kan mätas i centimeter och där toleranserna mäts i bråkdelar av millimeter.