Minnowboard

enkortsdator utvecklad av Intel. Rättigheterna till konstruktionen har överlåtits till stiftelsen Minnowboard.org. – Krets­kortet är stort som ett kredit­kort och avsett för personer som vill sätta samman egna datorer eller bygga in kortet i annan utrustning. Kortet har en Atom-pro­cessor. – Minnow­board konkurrerar närmast med Rasp­berry Pi. – Intel har också sålt en enklare enkorts­dator, Galileo† och den kraftfulla Joule†. – Namnet: Minnow är ett allmänt ord för småfisk. – Se minnowboard.org.

[enkortsdatorer] [ändrad 8 mars 2018]

Dagens ord: 2016-01-13