Mirasol

en nerlagd strömsnål bildskärm från det amerikanska företaget Qualcomm (länk). Qual­comm hade kommit över tekniken genom att köpa före­taget Iridigm. – En Mirasol‑bildskärm drog nästan ingen ström så länge som bilden inte ändrades. Bildskärmen använde reflekte­rat ljus (den syntes alltså inte i mörker). Den kunde räknas som elektro­niskt papper, och var en tillämp­ning av mikroelektronisk mekanik, se MEMS. Den första produkten med Mirasol‑bildskärm kom 2011: en läsplatta från det sydkoreanska företaget Kyobo. Den blev ingen framgång och såldes ut till kraftigt nedsatt pris sommaren 2012. Därefter tycks utvecklingsarbetet ha upphört. 2015 köpte Apple Qualcomms Mirasol‑laboratorium på Taiwan. – En PDF om Mirasol‑tekniken finns på Qualcomms webbsidor (borttagen).

[bildskärmar] [nerlagt] [ändrad 25 november 2019]