Mirasol

en nerlagd strömsnål bildskärm från det amerikanska företaget Qual­comm (länk). Qual­comm hade kommit över tekniken genom att köpa före­taget Iridigm. – En Mirasol‑bild­skärm drog nästan ingen ström så länge som bilden inte ändrades. Bildskärmen an­vände reflek­te­rat ljus (den syntes alltså inte i mörker). Den kunde räknas som elek­tro­niskt papper, och var en tillämp­ning av mikroelektronisk mekanik, se MEMS. Den första pro­dukten med Mirasol‑bild­skärm kom 2011: en läs­platta från det sydkoreanska företaget Kyobo. Den blev ingen fram­gång och såldes ut till kraftigt ned­satt pris sommaren 2012. Därefter tycks utvecklingsarbetet ha upphört. 2015 köpte Apple Qualcomms Mirasol‑laboratorium på Taiwan. – En PDF om Mirasol‑tekniken finns på Qualcomms webbsidor (borttagen).

[bildskärmar] [nerlagt] [ändrad 25 november 2019]