MLOps

machine learning operations – tillämpning av DevOps principer på system för maskininlärning. – MLOps innebär att systemet löpande utvärderas och uppdateras och att detta ska automatiseras så mycket som det går. MLOps har tillämpats sedan mitten av 2010‑talet. Skrivs också ML Ops.

[förkortningar på M] [maskininlärning] [ord på -ops] [21 december 2022]