MMDS

multichannel multiport distribution services – teknik för dataöverföring med radio (radiolänk) mellan fasta punkter i båda riktningarna. MMDS på­min­ner om vanlig rundradio: en sändare i en hög mast sänder till abonnenter i ett om­råde med några tiotal kilometers radie. Frekvensen är några giga­hertz. Abonnenterna har parabolantenner och kan sända data till bas­stationen för vidare befordran. Det krävs fri sikt mellan sändare och mottagare. MMDS är ett enkelt och billigt sätt att lösa problemet med ”de sista hundra metrarna” i bred­bands­nät. Det har varit i bruk sedan 1990-talet och används fortfarande i glest befolkade områden i fattiga länder, men har lagts ner bland annat i Irland. Konkurrenten LMDS ger bättre prestanda.

[bredband] [förkortningar på M] [trådlöst] [ändrad 7 november 2017]