MMDS

multichannel multiport distribution services – en teknik för dataöverföring med radio (radiolänk) mellan fasta punkter i båda riktningarna. – MMDS påminner om vanlig rundradio: en sändare i en hög mast sänder till abonnenter i ett om­råde med några tiotal kilometers radie. Frekvensen är några gigahertz. Abonnenterna har parabolantenner, och kan sända data till basstationen för vidare befordran. Det krävs fri sikt mellan sändare och mottagare. MMDS är ett enkelt och billigt sätt att lösa problemet med ”de sista hundra meterna” i bredbandsnät. Det har varit i bruk sedan 1990‑talet och används fortfarande i glest befolkade områden i fattiga länder, men har lagts ner bland annat i Irland. Konkurrenten LMDS ger högre prestanda.

[bredband] [förkortningar på M] [trådlöst] [ändrad 7 november 2017]