LMDS

local multipoint distribution services – teknik för data­över­föring med radio mellan fasta punkter i båda riktningarna (radiolänk). LMDS arbetar med mycket höga radio­frekvenser, runt 30 giga­hertz, och kräver därför fri sikt mellan sändare och mottag­are. Signalen kan försvagas av regn och dimma. Tekniken är dock enkel och billig, och är ett sätt att lösa pro­blemet med de sista hundra metrarna i bred­bands-nät. – Multipoint syftar på att signal­erna kan sändas från en till många mottag­are från bas­stationen. (I andra riktningen, från abonnent till bas­station, är det inte multi­point.) – Se också MMDS.

[förkortningar på L] [trådlöst] [ändrad 11 juli 2017]