smart mob

smart skock, smart hop – löst organiserad grupp (till exempel politiska aktivister) som snabbt sammankallas med SMS eller e‑post. Ordet mob har här ingen nedsättande innebörd, utan betyder helt enkelt grupp av människor. – Ut­trycket lanserades 2002 av Howard Rhein­gold, som har haft webbplatsen smartmobs.com (numera övertagen). – Se också mobcast, flash mob och texting, swarm och mobilist samt crowd.

[aktivism] [hop] [ändrad 14 juli 2022]