smart mob

smart mobb, smart hop – löst organiserad grupp (till exempel politiska aktivister) som snabbt sammankallas med sms eller e‑post. Ordet mob har här ingen nedsättande innebörd, utan betyder helt enkelt grupp av människor. – Ut­trycket lanserades 2002 av Howard Rhein­gold, som har webb­platsen smartmobs.com (senast uppdaterad 2014, brukar fungera även om länken är överstruken). – Se också mobcast, flash mob och texting, swarm och mobilist samt crowd.

[aktivism] [socialt] [ändrad 25 augusti 2017]