mobify

”mobilifiera” – anpassa till mobiltelefon, i synnerhet: anpassa webbsidor till mobiltelefoner. Ordet kan också dessutom anspela på smart mobs.

[mobilt] [ändrad 3 oktober 2018]