mobildata

datamängd som ingår i ett abonne­mang på mobil­telefon. Närmare bestämt e-post och surfning på mobil­­tele­fonen, men inte mobil­­samtal och sms. Det som räknas som data här är alltså data som hämtas från eller skickas till internet.