Mobile Linux Initiative

(MLI) – en avvecklad satsning på Linux för mobiltelefoner och annan handhållen utrustning. Startades i slutet av 2005 på organisationen OSDL†, numera del av Linux Foundation. Verksamheten tycks ha upphört efter ett par år.

[linux] [mobilt] [ändrad 16 oktober 2020]