modem-on-hold

(föråldrat) – möjlighet att ”parkera” dataöverföring med modem medan man ringer eller besvarar ett telefonsamtal på samma telefonlinje. När man lägger på luren återupptas dataöverföringen direkt. Detta förutsätter att funktionen ”samtal väntar” finns i telefonnätet. Modem‑on‑hold ingick i standarden V.92 från 1999.

[datakommunikation] [inaktuellt] [telefoni] [ändrad 8 oktober 2019]