mörka data

(dark data) – beteckning på data som finns, men som inte används mer än delvis, eller inte alls. – Mörka data kan bland annat vara uppgifter som finns i e‑post och andra meddelanden eller i sociala medier. Ett exempel är när någon på ett företag sammankallar ett möte och bokar ett sammanträdesrum i ett bokningssystem. Sedan ställs mötet in. Alla deltagare meddelas med e‑post, men rummet blir inte avbokat. Att mötet är inställt är då ett exempel på mörka data: informationen finns i e‑posten, men når inte bok­nings­systemet. – Uttrycket kan också användas om lagrade data som inte har blivit ut­vär­de­rade: man vet inte om de innehåller något värdefullt eller inte. – Att upptäcka och dra nytta av mörka data var en trend 2015—2016. – Jämför med förkortningen ROT (betydelse 3) och med big data och tjocka data samt med darknet, som är något helt annat. (Dark i dark data har alltså inte betydelsen skum.)

[data] [ändrad 6 februari 2018]

Dagens ord: 2016-02-13