mouseout

bortdragning, pekarbortdragning, bortdrag, även: musut – en form av pekaröverdragning (mouseover): när pekaren dras över en viss del av en webbsida utlöses en förändring, till exempel att en bild byts ut, men när pekaren lämnar det känsliga området upphävs förändringen.

[grafiskt användargränssnitt] [ändrad 16 oktober 2019]