mtbf

mean time between failures – genom­snitt­lig tid mellan drifts­fel. Ett vanligt mått på drift­säker­heten i it-system. – Jäm­för med mttr.