mttr

mean time to repair – genomsnittlig tid för re­pa­ra­tion. Ett vanligt mått på drift­säker­heten i it-system. – Jäm­för med mtbf.