multihopp

multihoppnät – trådlöst nätverk utan förutbestämda rutter genom nätet. – Varje meddelande måste söka sin egen väg till mottagaren genom andra enheter i multihoppnätet. Enheterna i nätet brukar kunna fungera både som länkar i nätet och som ändpunkter. En enhet kan alltså ta emot ett meddelande som är adresserat till någon annan och slussa det vidare genom nätet, ett eller flera hopp, till rätt mottagare. – Uttrycket multihoppnät används oftast som synonym till mesh. – Uttrycket multihopp (se hopp) är ofullständigt, eftersom det i princip skulle kunna användas, till exempel, om internet. Men det avser alltså en typ av trådlösa nätverk. – På engelska: multi-hop eller multihop.

[trådlöst] [ändrad 25 augusti 2021]