multihopp

multihoppnät – trådlöst nät utan fast infrastruktur. Till exempel utan basstationer för mobiltelefoni. Varje meddelande måste därför söka sin egen väg till mottagaren. Enheterna i nätet brukar kunna fungera både som länkar i nätet och som ändpunkter. En enhet kan alltså ta emot ett meddelande som inte är adresserat till den och slussa det vidare genom nätet, ett eller flera hopp, till rätt mottagare. – Ut­trycket multihoppnät används oftast som synonym till mesh. – Uttrycket multihopp (se hopp) är ofullständigt, eftersom det i princip skulle kunna användas, till exempel, om internet. Men det avser alltså en typ av trådlösa nätverk. – På engelska: multi-hop eller multihop.

[trådlöst] [ändrad 20 januari 2016]