murk

falskt påstående om att spam inte är spam – i varje fall inte olagligt spam. – En murk är mer precist påståendet att meddelandet följer reglerna i den amerikanske senatorn Frank Murkowskis lagförslag mot spam. Lag­för­slaget, Inbox privacy act (länk till förslaget), lades visserligen fram 1999 i USA:s kongress, men det gick inte igenom. Spammarna kan alltså inte gardera sig genom att åberopa lagen, eftersom den inte finns. Tvärtom är murk ett säkert tecken på att meddelandet är spam och bör raderas. – Spam som innehåller murk kallas ibland för murko­gram och att skicka sådan spam kallas för murking.

[fel] [spam] [ändrad 28 juni 2021]