NaN

not a number – i programmering: meddelande om att en beräkning är matematiskt omöjlig att utföra, till exempel därför att programmet försöker dividera med noll.

[förkortningar på N] [matematik] [programmering] [ändrad 13 februari 2020]