nästling

(nesting) – placering av något inuti något annat i två eller flera lager: A ligger inuti B som ligger inuti C och så vidare. Parenteser inuti parenteser i matematik är ett vanligt exempel på nästling. – Ordet nästling förekommer i former som nästla, nästlad och används i flera sammanhang, till exempel logik, matematik och programmering. – Se också containment. – Kallas också för kapsling.

[matematik och logik] [programmering] [ändrad 7 december 2020]