containment

inneslutning, inneslutande, nästling, inordning – inom it:

  1. – i objektorienterad programmering: nästling – förhållandet att en klass (till exempel ”Fordon”) kan innehålla en annan klass (till exempel ”Bilar”). Det är ett exempel på containment – nästling. ”Bilar” är nästlad i ”Fordon”, alternativt: ”Fordon” nästlar ”Bilar”. Nästling kan förekomma i många led (”Fortskaffningsmedel” – ”Fordon” – ”Bilar” – ”Personbilar” och så vidare);
  2. – om andra sätt att inordna en grupp data i en datastruktur;
  3. – i datorspel: inneslutning, uppdämning – det att man hindrar fienden från att röra sig utanför ett visst område. Det kallas för inneslutning. – Under det kalla kriget talade man i USA om containment av Sovjetunionen, vilket innebar att USA inte angrep Sovjetunionen militärt, men inte heller tillät landet att ut­vidga sin inflytelsesfär. Det översätts i det sammanhanget ofta med uppdämning;
  4. – om skadeprogram: inneslutning – att se till att skadliga program inte kan påverka andra program eller skada data.

– Verbet to contain betyder oftast bara att innehålla eller omfatta i allmän betydelse, men det kan också betyda att innesluta, vilket brukar betyda att det inneslutna förvaras så att det inte kan komma ut, antingen för att det är värdefullt eller för att det är farligt.

[programmering] [skydd] [spel] [ändrad 21 september 2022]