nätövervakningscentral

(network operations center, NOC) – plats för övervakning av nätverk för datakommunikation, telekommunikation eller radio- och tv-sändningar. Personalen i en nätövervakningscentral har till uppgift att övervaka trafiken i nätverket och att sätta in åtgärder ifall det uppstår problem.

[nätverk] [ändrad 17 december 2019]