nearshoring

utflyttning av företags verk­sam­het till ett grann­land (där kost­naderna är lägre). Till exempel nearshore pro­gramming (pro­gram­­utveck­ling i grann­land med lägre löner) och nearshore out­sourcing eller nearsourcing (utkontraktering av verk­­sam­­het till grann­land). – Nearshoring anspelar på offshoring. I USA syftar near­shoring oftast på Mexiko eller Kanada. Nearshore kan i andra sammanhang också betyda kustnära.

[företag och ekonomi] [ändrad 6 november 2019]