nearshoring

utflyttning av företags verk­sam­het till ett grann­land (där kost­naderna är lägre). Till exempel near­shore pro­gramming (pro­gram­­utveck­ling i grann­land med lägre löner) och near­shore out­sourcing eller near­­sourcing (ut­kontrak­te­ring av verk­­sam­­het till grann­land). Nearshoring anspelar på off­shoring. I USA syftar near­shoring oftast på Mexiko eller Kanada. Near­shore kan också betyda kustnära i andra sammanhang.