nearsourcing

utläggning av verksamhet (out­sourcing) till nära­liggande länder. I USA brukar man mena länder i Latinamerika (till skillnad från länder i Asien). – Se också nearshoring.

[företag och ekonomi] [ändrad 6 november 2019]