nearsourcing

utläggning av verksamhet (out­sourcing) till nära­liggande länder. I USA brukar man mena länder i Latin­amerika (till skillnad från länder i Asien). Se också near­shoring.