offshoring

utflyttning – flytt av delar av ett företags verk­sam­het till låg­löne­länder – outsourcing till utlandet. – Jäm­för med near­shoring och re­shoring. – Se också offshore. (Shore – kust ingår i ordet på grund av brittiska och amerikanska geografiska för­hål­landen.) –  Skill­naden mellan offshoring och outsourcing är att offshoring handlar om att fysiskt flytta produktionen, som fortfarande sker i företagets regi, medan out­sourcing innebär att man kontrakterar ett annat företag för att sköta pro­duk­tionen.

[företag och ekonomi] [ändrad 6 november 2019]