netroots

  1. – se nätrötter;
  2. Netroots – tidigare namn på ett socialdemokratiskt nätverk av bloggar, numera Opinionsverket (länk).