network intrusion detection system

(NIDS) – system som kan avslöja när obehöriga försöker ta sig in i ett nät eller försöker missbruka nätet, till exempel för att sända spam. Ett NIDS övervakar alla datorer i nätet. Systemet letar bland annat efter typiska mönster av anrop, till exempel om någon systematiskt försöker ansluta sig till den ena porten efter den andra. Det kompletteras vanligtvis med ett network intrusion prevention system, NIPS. – Se också intrusion detection system (ids).

[it-säkerhet] [ändrad 14 augusti 2019]