network intrusion prevention system

(nips) – program som kontinuerligt övervakar nätverk för att upptäcka möjliga hot och avvikelser och, om möjligt, stoppar intrång. Nips är en komplettering av network intrusion detection systems, nids, som i princip bara slår larm, men inte gör något för att stoppa intrånget. I praktiken är skillnaden mellan de två typerna av skydd flytande.

[it-säkerhet]