newbie

eller newb – nybörjare – en som, på grund av oerfarenhet, inte behärskar reglerna och handgreppen på internet, i ett diskussionsforum eller i ett datorspel. – En riktigt färsk nybörjare kallas ibland för debbie (av debutante). Motsats: reg eller netizen. – Newb uttalas likadant som noob (n00b – med nollor), men newb behöver inte vara nedsättande: vi har alla varit nybörjare. Noob, där­emot, är alltid nedsättande.

[it-folkgrupper] [jargong] [spel] [ändrad 3 maj 2022]