NN

  1. – nickname;
  2. NN eller N N – beteckning på obestämd person: vem som helst och ingen särskild. Används ibland i formulär och bestämmelser för att markera var det ska stå ett riktigt namn. – Förkortning av latinska nomen nescio – jag känner inte [till] namnet. – Se också pseudonym och signatur.

[förkortningar på N] [ändrad 4 februari 2019]