NodeOS

ett operativsystem som består av Node.js och en Linux-kärna. – Node.js är en utvecklingsmiljö för server­program skrivna i Java­script. NodeOS är alltså till bara för att man ska kunna köra sådana program. I NodeOS ingår också pakethantera­ren npm. – Se node-os.com.

[linuxdistributioner] [ändrad 30 september 2021]