NodeOS

operativsystem som består av Node.js och en Linux-kärna. – Node.js är en ut­veck­lings­miljö för server­program skrivna i Java­script. NodeOS är alltså till bara för att man ska kunna köra sådana program. I NodeOS ingår också paket­hante­ra­ren npm. – NodeOS är under ut­veck­ling när detta skrivs (maj 2016). – Se node-os.com.