nollställning

radering av nycklar och andra inställningar och filer i program för kryptering. Syftet är att göra pro­grammet oan­vänd­bart om det kommer i orätta händer. (Själva krypterings­algoritmen är vanligt­vis inte hemlig, och behöver därför inte skyddas, se Kerck­hoffs princip.) – På engelska: zeroisation.

[kryptering] [ändrad 12 oktober 2018]